YHTEYSTIEDOT

Epsko Oy
Kurkitie 8
13300 Hämeenlinna

Puhelin: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi
Palvelemme suomenkielellä
Vi serverar på svenska
Vi can serve in the English language

KONTAKT:

Epsko Oy
Esa Salminen
Kurkitie 8
13300 Hämeenlinna

Mobil: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi

CONTACT INFORMATION: Epsko Oy Esa Salminen Kurkitie 8 13300 Hämeenlinna FINLAND

Mobile: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi

Tarvekartoitus Selvitykset
Prosessin ja tilojen mitoitus
Layout piirustukset
Dokumentointi
Käsittely

Prosessin läpimenon ja kapasiteetin selvittäminen

Tuottavuuden kehittäminen

Häiriöiden selvittäminen

Käytettävyyden kehittäminen

Pullonkaulojen eliminointi

Kapasiteetin nostaminen

Yrityksen perehdyttämis- ohjelmat


Työnopastajien koulutus

- Yli 4 200 koulutettua
työnopastajaa

Ajankohtaispäivät

- Ylläpitävät ja kehittävät
toimintaa

Osaamisen kehittäminen

- Tekemällä oppiminen
- Osaamismatriisit
- Osaamisen avaintekijöiden
hallinta

Toiminnan organisointi

På Svenska

Process planering
- Ny direktion, nya tankar
- Oberoende synvinkel
- Sporr hjälp
- Ordentligt förstudie
- Process dimensionering
- Layout

Process utväckling
- Process analysering
- Flaskhalser, utveckling behov
- Organisering av utvecklingarbete

 
Utveckling av kunnande
- Introduktion programmer
- Skolning av arbetshandledare
- Utveckling av kunnande
- Organisering

Epsko Oy erbjuder till livsmedelsföretager praktiskt och effektivt utbildning och konsultservice. Livsmedelindustris process planering och utveckling, samt arbetshandledning utbildning är vår specialitet. Vi gör alltid ett långsiktigt samarbete med kunden personal.

Den praktiska karaktär ger bästa bilden av vårt arbetssätt. Vi arbetar inom företaget på grund av överenskomna utvecklingsprojekt. Utveckling sker "på golvet", bolagets process, tillsammans med företagets personal. Resultaten är därför mycket specifika och samtidigt attityden det krävs med utväcklingen är organiserat.