YHTEYSTIEDOT

Epsko Oy
Kurkitie 8
13300 Hämeenlinna

Puhelin: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi
Palvelemme suomenkielellä
Vi serverar på svenska
Vi can serve in the English language

KONTAKT:

Epsko Oy
Esa Salminen
Kurkitie 8
13300 Hämeenlinna

Mobil: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi

CONTACT INFORMATION: Epsko Oy Esa Salminen Kurkitie 8 13300 Hämeenlinna FINLAND

Mobile: +358 50 375 9242 Email: esa.salminen@epsko.fi

Tarvekartoitus Selvitykset
Prosessin ja tilojen mitoitus
Layout piirustukset
Dokumentointi
Käsittely

Prosessin läpimenon ja kapasiteetin selvittäminen

Tuottavuuden kehittäminen

Häiriöiden selvittäminen

Käytettävyyden kehittäminen

Pullonkaulojen eliminointi

Kapasiteetin nostaminen

Yrityksen perehdyttämis- ohjelmat


Työnopastajien koulutus

- Yli 4 200 koulutettua
työnopastajaa

Ajankohtaispäivät

- Ylläpitävät ja kehittävät
toimintaa

Osaamisen kehittäminen

- Tekemällä oppiminen
- Osaamismatriisit
- Osaamisen avaintekijöiden
hallinta

Toiminnan organisointi


Suunnittelupalvelut

Tarjoan asiantuntevaa elintarvikeprosessien suunnittelupalvelua alkaen pienistä työpisteen muutoksista kokonaisten linjojen ja laajennushankkeiden suunnitteluun.

Laajempiin kokonaisuuksiin kuuluu prosessien suunnittelu yrityksen strategian tai aineiston pohjalta. Suunnittelussa mitoitetaan prosessit, kapasiteetit ja tilat. Suunnittelu sisältää tavallisesti prosessien lisäksi raaka-aine ja materiaalivirrat, henkilöliikenteen ja prosessissa syntyvien jätteiden reitityksen.

Suunnitteluaineiston pohjalta laaditaan tarvittavat laskelmat, kuvaukset ja mitoitukset sekä layout piirustukset.

Myös laitehankinnat voivat sisältyä suunnittelupalveluun kartoituksena, kilpailutuksena tai vertailuna sekä hankintaprosessissa avustamisena.

Käyttöönoton onnistuminen rakennetaan koko suunnitteluvaiheen aikana luontevasti yrityksen henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen avulla.